Skip to main content

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - KERJA BANGUNAN (CIDB G2)

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - KERJA BANGUNAN (CIDB G2) - PENDAFTARAN DENGAN S3PK DIWAJIBKAN
 
(JKR.HIP.SH.04/2023) - BANGUNAN (G2)
(JKR.HIP.SH.05/2023) - BANGUNAN (G2)
(JKR.HIP.SH.06/2023) - BANGUNAN (G2)
 
1. Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor dalam NEGERI PERAK yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai perakuan kontraktor (PPK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Gred/Kategori/Pengkhususan seperti mana yang dinyatakan dalam Notis Sebutharga.
(Kontraktor adalah DIWAJIBKAN mempunyai kod bidang CIDB seperti yang dinyatakan di dalam iklan)
2. Taklimat Tapak dan Lawatan Tapak untuk Sebutharga ini adalah DIWAJIBKAN (rujuk iklan)
3. Salinan Dokumen Sebutharga ini boleh didapati dari tarikh seperti mana yang dinyatakan di dalam lampiran iklan di pautan S3PK dengan menggunakan no. pin unik yang akan dikeluarkan melalui sistem S3PK. Pendaftaran dengan S3PK diperlukan dan diwajibkan.
4. Dokumen Sebutharga dalam bentuk salinan cetak yang telah diisi dengan lengkap dan sempurna hendaklah dimasukkan ke dalam peti Sebutharga di Unit Kontrak Dan Ukur Bahan, JKR Hilir Perak tidak lewat dari jam 12.00 TENGAH HARI, pada 15/03/2023 (RABU).
*Kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakkan sosial oleh KKM dan MKN untuk proses penyerahan dokumen Sebutharga di pejabat ini.
*Sebarang Pertanyaan boleh hubungi Unit Kontrak Dan Ukur Bahan, JKR Daerah Hilir Perak ditalian 05-6221166/05-6221167
 
 
 
 
 
 
 
See Insights and Ads
Boost post
 
img class="x16dsc37" src="data:;base64," width="18" height="18" />
All reactions:
12You and 11 others