Skip to main content

Senarai Tugas

Pengurusan Kualiti

SENARAI TUGAS UTAMA SPK

KETUA UNIT BERTANGGUNGJAWAB (KUB)
[ Ketua Unit / Jurutera Daerah / Pengurus Projek ]

 1. Mengurus, memantau dan mengawal perlaksanaan SPK.
 2. Menggunapakai Dokumen SPK.
 3. Membimbing perlaksanaan SPK.
 4. Menilai pencapaian prestasi SPK / objektif kualiti produk.
 5. Analisa Pencapaian Objektif SPK, NCR, Penemuan Audit, Maklumbalas Pelanggan, Inovasi dan lain-lain.
 6. Melaksana penambahbaikan berterusan.
 7. Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit SPK.
 8. Menyediakan laporan untuk KSP diperingkatn JKR Negeri / Wilayah Persekutuan / Unit Khas.


STAF PENGURUSAN
[ Jurutera / Arkitek / Jurukur Bahan / Pegawai Yang Ditugaskan ]

 1. Menggunapakai Dokumen SPK.
 2. Menjalankan tugasan dan tanggungjawab sebagaimana prosedur SPK.
 3. Menyelia dan membimbing perlaksanaan SPK.
 4. Memantau perlaksanaan SPK.
 5. Menilai pencapaian prestasi SPK / objektif kualiti produk.
 6. Analisa NCR, Penemuan Audit, Aduan Pelanggan, Inovasi dan lain-lain.
 7. Melaksana penambahbaikan berterusan.
 8. Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit SPK.
 9. Membantu KUB menyediakan laporan untuk KSP.


STAF OPERASI
[ Penolong Jurutera / Juruteknik / Pegawai Yang Ditugaskan ]

 1. Menggunapakai Dokumen SPK.
 2. Menjalankan tugasan dan tanggungjawab sebagaimana prosedur SPK.
 3. Menyedia dan menyenggarakan rekod-rekod kualiti dan sokongan yang berkaitan.
 4. Menyedia dan menyerahkan laporan-laporan yang berkaitan.
 5. Melaksana penambahbaikan berterusan mana yang berkaitan.
 6. Membantu dan bekerjasama dalam menjalankan audit SPK.
 7. Membantu KUB menyediakan laporan untuk KSP.