Skip to main content

Majlis Penyerahan Surat Setuju Terima (SST) bagi projek-projek di bawah peruntukan pembaikan cerun MARRIS dan peruntukan persekutuan kerja-kerja pembaikan INSTUN

Berita Terkini

10 Jun 2024 - Bertempat di Bilik Mesyuarat Jurutera Daerah JKR Muallim, telah berlangsung Majlis Penyerahan Surat Setuju Terima (SST) bagi projek-projek di bawah peruntukan pembaikan cerun MARRIS dan peruntukan persekutuan kerja-kerja pembaikan INSTUN. Majlis ini telah disempurnakan oleh Tuan Jurutera Daerah JKR Muallim, Ir. Yussaime Bin Ahmad Yusuf.
Projek-projek tersebut adalah:-

Pelanggan: Jabatan Kerja Raya Negeri Perak (JKR)

1. Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Kampung Kediang / Pos Tenau Di Seksyen 5.60 Di Daerah Muallim, Perak 
2. Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Kampung Kediang / Pos Tenau Di Seksyen 10.80 Di Daerah Muallim, Perak 
3. Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Kampung Kediang / Pos Tenau Di Seksyen 12.50 Di Daerah Muallim, Perak 
4. Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Kampung Kediang / Pos Tenau Di Seksyen 14.70 Di Daerah Muallim, Perak 
5. Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Kampung Kediang / Pos Tenau Di Seksyen 15.70 Di Daerah Muallim, Perak 
6. Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Kampung Kediang / Pos Tenau Di Seksyen 16.30 Di Daerah Muallim, Perak 
7. Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Kampung Kediang / Pos Tenau Di Seksyen 16.38 Di Daerah Muallim, Perak 
8. Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Kampung Kediang / Pos Tenau Di Seksyen 17.10 Di Daerah Muallim, Perak 
9. Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Kampung Kediang / Pos Tenau Di Seksyen 18.50 Di Daerah Muallim, Perak 

Pelanggan: Kementerian Sumber Asli Dan Kelesterian Alam Malaysia
 
1. Penggantian Bumbung Di Surau dan Astaka Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Institut Tanah & Ukur Negara (INSTUN), Perak Darul Ridzuan

Syabas dan tahniah diucapkan kepada kontraktor yang dilantik dan semoga dapat memberi komitmen sepenuhnya untuk menyiapkan projek mengikut tempoh, kos dan kualiti yang telah ditetapkan.