Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang memenuhi syarat-syarat berikut:

i) Status Syarikat : T1  Bumiputera

ii) Gred CIDB : G3, G4, G5, G6, G7

iii) Kategori: ME

iv) Pengkhususan:

    Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB)

    Gred : G3 atau G4 atau G5 atau G6 atau G7

    Kategori : ME

    Pengkhususan : M06 

 

    ATAU

 

    Berdaftar dengan Kementerian Kewangan 

    Kod Bidang : 050102

 

v) Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputera, Pukonsa, UPKJ

 

Lawatan Tapak TIDAK DIWAJIBKAN  manakala Taklimat Tender adalah secara atas talian. Petender digalakkan untuk membuat lawatan tapak atas tanggungjawab sendiri.

Keterangan Lanjut Sila Klik di pautan di bawah;

1. Taklimat Tender, sila klik disini

2. Borang Saringan Wajib, sila klik disini

 

                                                                                                                                                                  Tarikh Iklan Tender pada 12.07.2021

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Wednesday 06 December 2023, 09:01:11.