Skip to main content

Mengenai Kami - Bahagian Pengurusan Korporat

Bahagian Pengurusan Korporat JKR Perak yang terletak di Aras 3, Ibu Pejabat JKR Negeri Perak telah ditubuhkan pada 1 April 2005 dan diterajui oleh Jurutera Awam Kanan
serta dibantu dengan 20 kakitangan.

Objektif Bahagian ialah untuk :-

1.Melaksana Perancangan Strategik dan korporat untuk meningkatkan prestasi JKR Perak selaras dengan Visi dan Misi Jabatan.

2.Meningkatkan kualiti penyampaian jabatan dengan kawalan dan pemantauan prosedur kualiti, kualiti pelaksanaan dan kualiti produk secara berkesan disamping menggalakkan inovasi dan kreativiti melalui KIK dan insentif kualiti.

3.Meningkatkan tahap kompetensi kakitangn JKR Perak dengan latihan terancang dan pemantapan penggunaan Teknologi Maklumat.

4.Sebagai Pusat Maklumat JKR Perak meliputi pengurusan data berpusat, pelaporan, pengurusan aduan dan perolehan Khidmat Professional luar.