Skip to main content

Senarai Pencapaian JKR Perak 2012

1.0

PERINGKAT JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA €š¬‚¬Å“ 2 ANUGERAH

1.1

Sempena Mesyuarat Pegawai Kanan JKR Malaysia 4-6 Jun 2012 di Langkawi, Kedah

1.1.1

JKR Kerian €š¬‚¬Å“ Tempat Kedua Anugerah Pengurusan Pembinaan Terbaik Kategori Projek Konvensional Bangunan (> RM 500 Ribu < RM 20 Juta)

1.1.2

JKR Hilir Perak €š¬‚¬Å“ Tempat Kedua Anugerah Pengurusan Pembinaan Kategori Projek Konvensional Infrastruktur (> RM 20 Juta)

1.2

Sempena Hari Inovasi JKR Malaysia 21 €š¬‚¬Å“ 23 Oktober 2012 Di Kota Bharu, Kelantan

1.2.1

KIK Asah, JKR Hulu Perak €š¬‚¬Å“ Johan Anugerah Inovasi

1.2.2

JKR Kinta €š¬‚¬Å“ Johan Anugerah Penyelenggaraan Jalan Terbaik

1.2.3

Cawangan Mekanikal JKR Perak €š¬‚¬Å“ Naib Johan Anugerah Pengurusan Aset Kerajaan Kategori Negeri

1.2.4

KIK Asah, JKR Hulu Perak €š¬‚¬Å“ Naib Johan Konvensyen KIK Kategori Teknikal

2.0

PERINGKAT KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA €š¬‚¬Å“ 1 ANUGERAH

2.1

Sempena Hari Inovasi Kementerian Kerja Raya Malaysia 3 November 2012 Kuala Lumpur

2.1.1

Warga BS, JKR Kerian €š¬‚¬Å“ Johan Konvensyen KIK Kategori Teknikal

3.0

PERINGKAT SEKTOR AWAM NEGERI PERAK

3.1

Sempena Konvensyen KIK Negeri Perak 5-6 September 2012

3.1.1

Warga BS, JKR Kerian €š¬‚¬Å“ Konvensyen KIK Kategori Teknikal - Penyertaan

4.0

PERINGKAT ZON UTARA / KEBANGSAAN / INTERNATIONAL (MPC)

4.1

Konvensyen ICC Wilayah Utara Anjuran Perbadanan Produktiviti 18-19 Julai 2012 Pulau Pinang

4.1.1

Warga BS, JKR Kerian €š¬‚¬Å“ Anugerah Emas Kategori Teknikal

4.2

Konvensyen ICC Kebangsaan Anjuran Perbadanan Produktiviti 14-17 Oktober 2012 Di Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur

4.2.1

Warga BS, JKR Kerian €š¬‚¬Å“ Anugerah EmasTiga Bintang Kategori Teknikal

4.3

International Convention On Quality Control Circle (ICQCC) Anjuran Perbadanan Produktiviti 14-17 Oktober 2012 Di Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur

4.3.1

KIK Asah, JKR Hulu Perak €š¬‚¬Å“ Anugerah Emas Tiga Bintang