Objektif, Visi Dan Misi Jabatan

OBJEKTIF JABATAN

Sebagai Perunding Utama kepada Kerajaan Malaysia, objektif Jabatan Kerja Raya adalah untuk:

"Menyerahkan produk dan melaksanakan perkhidmatan penyenggaraan yang menepati masa, kualiti dan kos yang ditetapkan bagi mencapai faedah aset yang optimum".

VISI JKR

Menjadi penyedia perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan di dalam pengurusan aset, pengurusan projek dan perkhidmatan kejuruteraan demi pembangunan infrastruktur negara melalui modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.

MISI JKR

JKR Menyumbang kepada pembangunan negara melalui:

  1. Membantu pelanggan dalam menyampaikan hasil polisi dan perkhidmatan melalui kerjasama rakan kongsi strategik
  2. Pemiawaian proses-proses dan sistem demi penyampaian hasil yang konsisten
  3. Menyediakan pengurusan aset dan projek yang berkesan dan inovatif
  4. Memperkasa kompetensi kejuruteraan sedia ada
  5. Membangunkan modal insan dan kompetensi-kompetensi baru
  6. Berpegang teguh kepada integriti dalam menyampaikan perkhidmatan
  7. Membina hubungan yang harmoni dengan komuniti
  8. Memelihara persekitaran di dalam penyampaian perkhidmatan

 

Offcanvas

JKR PERAK