JKR Daerah Kampar telah ditubuhkan pada 14 April 2018.

Jabatan Kerja Raya Daerah Kampar diketuai oleh Jurutera Daerah Gred J48 dan dibantu oleh  tiga(3) Jurutera Gred J41. JKR Daerah Kampar ini terbahagi kepada empat(4) bahagian :-

1- BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

2- BAHAGIAN JALAN 

3- BAHAGIAN BANGUNAN

4- BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN

 

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Friday 22 September 2023, 06:56:53.