KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR ANTI CLIMB DI PUSAT PEMULIHAN DAN PENAGIHAN NARKOTIK (PUSPEN) PERLOP, NEGERI PERAK SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN


Syarat dan Kriteria :

1.TARAF: Bumiputera /T1
2. Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB)
3.Gred : G4
4.Kategori : CE
5.Pengkhususan : CE21
6. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Dan Sijil Taraf Bumiputera (STB), atau Sijil PUKONSA, Kelas C, Tajuk :I, Tajuk Kecil 01 Atau Sijil UPKJ, Kelas C/BX, Kepala I, Sub-Kepala :1

Tarikh Mengisi Borang Saringan Wajib:

30 Mac 2023 (Khamis) Hingga 3 April 2023 (Isnin) Sebelum jam 11.59 malam. 

Pautan Kerja - https://forms.gle/d2QapMmRJDGxNZMi8

Harga Dokumen & Tarikh Dokumen Mula Boleh Di Muat Turun

Pembayaran Dokumen Tender Adalah Secara JOMPAY SAHAJA
atas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA – PERAK- T. Hanya Petender Yang Layak  (Melepasi Saringan Wajib) Akan Menerima Surat Pelawaan Tender Untuk Keterangan Lanjut Berkaitan Lawatan Tapak Dan Pautan Muat Turun Dan Kata Laluan  (Password) melalui Email Untuk Memuat Turun Dokumen Tender Daripada J-Cloud. 

Dokumen Tender Dijual Secara Atas Talian Dengan Harga Sebanyak RM100.00 Dan Tarikh Bayaran Adalah Pada 13 April 2023 (Khamis) Hingga 17 April  2023 (Isnin) Sebelum Jam 5.00 Petang Sahaja. (Bayaran Dokumen Tender Hanya khusus Kepada Petender Yang Menerima Surat Pelawaan Tender (Berjaya Melepasi Saringan Wajib  Dan Hadir Lawatan Tapak Sahaja).

Tempat, Tarikh & Waktu Tutup Tender

Tingkat 1, Bhg.Kontrak & Ukur Bahan, JKR Perak, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh, Perak Pada  23 Mei 2023 (Selasa) Pada Atau Sebelum Jam  Jam 12 Tengahari. Tender yang lewat tidak akan diterima. Dokumen Tender dikemukakan secara serahan tangan sahaja.


Lawatan Tapak.

Diwajibkan Hadir Pada 12 April 2023 Bertempat Di Pejabat Jurutera Daerah, JKR Kuala Kangsar, Perak Pada Jam 9.00 Pagi.(hanya khusus kepada petender yang menerima surat pelawaan tender dan berjaya melepasi saringan wajib sahaja). Kehadiran penama dakan Sijil CIDB, PPK adalah diwajibkan dan tidak boleh mewakilkan kepada pegawai lain. 

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Tuesday 03 October 2023, 01:29:38.