Syarat dan Kriteria :

1.TARAF: TERBUKA /T1
2. Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB)
3.Gred : G7
4.Kategori : B
5.Pengkhususan : B04 & B28
6. Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputera, PUKONSA, UPKJ

Tarikh Mengisi Borang Saringan Wajib:

12 April 2022 (Selasa) Hingga 14 April 2022 (Khamis ) Sebelum jam 11.59 malam. Pautan https://forms.gle/5sdETNUkwdjMTzSY7

Harga Dokumen & Tarikh Dokumen Mula Boleh Di Muat Turun

Dokumen Tender dijual secara atas talian dengan harga RM500.00 dan boleh dimuat turun pada 9 Mei 2022 (Isnin) Hingga 30 Mei 2022 (Isnin)

Pembayaran Dokumen Tender Secara JomPAY (Maklumat Pembayaran dinyatakan dalam Surat Pelawaan)

Hanya petender yang layak (melepasi saringan wajib) akan menerima nama pengguna beserta kata laluan atau pautan muat turun melalui email untuk memuat turun Dokumen tender daripada J-Cloud.

Tempat, Tarikh & Waktu Tutup Tender


IP J.K.R Perak Tingkat 1, (Bhg.Kontrak & Ukur Bahan), 07 Jun 2022 (Selasa) Sebelum atau pada Jam 12 Tengahari. Tender yang lewat tidak akan diterima. Dokumen Tender dikemukakan secara serahan tangan dengan mematuhi Prosedur Operasi Piawai (SOP) yang disediakan di dalam Arahan Kepada Petender.

Lawatan Tapak tidak DIWAJIBKAN kepada Petender manakala Taklimat Tender adalah secara atas talian. Sila layari ke laman web JKR Perak. Petender digalakkan untuk membuat lawatan tapak atas tanggungjawab sendiri.

Slide Lawatan Tapak, Klik sini

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Wednesday 17 April 2024, 00:08:52.