• Main Page
  • Section
  • Main Office
  • Information Technology-ICT

 

Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Perak Darul Ridzuan terletak di Aras 6, Bangunan Ibu Pejabat JKR Perak. Secara umumnya, Bahagian ini terbahagi kepada 3 unit yang lebih khusus iaitu :-

  1. Unit Rangkaian dan Keselamatan
  2. Unit Multimedia dan portal
  3. Unit Teknikal

Bahagian Pengurusan Maklumat, Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Perak Darul Ridzuan mempunyai 5 orang kakitangan, yang diketuai oleh seorang Pegawai Teknologi Maklumat F41/F44 bersama 4 orang pegawai.

Fungsi Bahagian Pengurusan Maklumat adalah seperti berikut:
 

1. Merancang, menyelaras dan mengurus perlaksanaan Program ICT peringkat JKR Negeri Perak

2. Mengkaji sistem dan prosedur jabatan bagi memastikan kawalan dalaman yang berkesan.

3. Mengurus dan memastikan semua peralatan ict berada dalam keadaan selamat

4. Membekalkan peralatan dan perisian ict kepada semua kakitangan mengikut perjawatan

5. Memastikan semua pegawai dan kakitangan memahami Dasar Keselamatan ICT sewaktu menggunakan peralatan ICT.

logobawahen

Copyright © 2020 DEPARTMENT OF TRADE WORLDWIDE BUSINESS
Best viewed through Mozilla Firefox and Google Chrome at 1024 x 768 resolution. Last Updated:Wednesday 17 April 2024, 00:08:52.